Saitama Shi Minuma Ku Higashi Omiya 5-6-1

TEL: 048 876 8339

support@jptrd.co.jp

24/7 Customer support

Tổng quan về công ty

Tên Công Ty

JP TRADE DEVELOPMENT CO.,LTD

Địa Chỉ

Saitama Ken Saitama Shi Minuma Ku Higashi Omiya 5-61

Giám Đốc Đại Diện

Ngày Thành Lập

Ngày 2 tháng 10 năm 2020

Vốn Đầu Tư

20,000,000 JPY

Ngân Hàng

Mizuho

Số Lượng Nhân Viên

3 nhân viên

Nội Dung Kinh Doanh

Ngành Nghề

Giấy Phép Kinh Doanh

Giấy Phép Hoạt Động

Lịch sử Thành Lập và Phát Triển

Năm 2021 tháng 8

Năm 2020 tháng 10

Khu Vực Cung Ứng Dịch Vụ

Tokyo

Saitama

Chiba

Osaka

Hình ảnh về JP Trade Development